Koronawirus z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.

Przed momentem oficjalnie ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Na czym to polega? Konkretnie, hasłowo wyjaśniamy w poniższym wpisie.

W kraju na co najmniej 10 dni przywrócono kontrolę graniczną. Od 15.03 będzie obowiązywał zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców. Polacy przebywający za granicą mają możliwość powrotu do kraju, ale skutkuje to 14-dniową domową kwarantanną. Granice pozostają otarte dla przepływu towarów. Wprowadza się również zawieszenie międzynarodowych połączeń osobowych, lotniczych i kolejowych. Już od północy (14.03) maja być zamknięte galerie handlowe z wyłączeniem drogerii, banków, aptek i supermarketów. Wstępu nie będzie również do restauracji i kawiarni. Pozostaje wyłącznie możliwość dowozu. Zamykane są kluby puby i inne miejsca rozrywki.

Wirus rozprzestrzenia się na tyle szybko, że koniecznością stało się równie szybkie reagowanie. Poniżej hasłowo przedstawiamy najważniejsze informacje dla osób pozostających w stosunku pracy:

  • Praca zdalna: w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
  • Państwowy inspektor sanitarny/Państwowy graniczny inspektor sanitarny mogą podjąć decyzję o kwarantannie lub izolacji. Należy się wtedy bezwzględnie stosować do jego zaleceń.
  • Wynagrodzenie: za okres izolacji lub kwarantanny pracownikowi przysługuje tzw. chorobowe.
  • Zasiłek opiekuńczy: przysługuje na zasadach ogólnych ubezpieczonej osobie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny poddanemu kwarantannie.
  • Delegacje: temat nie obowiązuje w związku z zamknięciem granic. W celu uniknięcia w przyszłości wszelkich konsekwencji wysyłania pracownika w zagrożone rejony, zaleca się wykupienie przez pracodawcę dodatkowego ubezpieczenia dla pracownika opuszczającego kraj w delegacji. Warto wiedzieć, że to pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów leczenia, jeśli pracownik zachoruje w trakcie podróży służbowej.
  • Warunki pracy stacjonarnej: zapewnienie warunków bezpiecznych i higienicznych. Zaleca się uzupełnienie wyposażenia o środki antybakteryjne.
  • Jeśli specyfika działalności firmy polega na częstych wyjazdach za granicę, coraz popularniejszą praktyką jest refundowanie szczepień, które przeciwdziałają chorobom zakaźnym.

Kancelaria Adwokacka Kamil Janko jeszcze raz apeluje o zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej.

Kamil Janko

Kamil Janko

Specjalista

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Adwokat z zawodu i powołania. Od lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych prawie karnym i cywilnym. Ponadto, prowadzi z sukcesem sprawy związane z upadłością konsumencką. Jest w trakcie zdobywania uprawnień na doradce restrukturyzacyjnego.

Justyna Nurek

Justyna Nurek

Specjalistka

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Radca Prawny. Lew w niebieskiej todze. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w rozwodach, kwestiach związanych z małoletnimi, alimentami, rodziną zastępczą. Nie obce jest jej także prawo medyczne i cywilne.